Pogoda

Aktualności

Drogie dzieci, niech Pan Jezus zawsze mieszka w waszych sercach,

aby były pełne Bożej miłości.

Niech Jego obecność uświęca was i wasze rodziny.

Benedykt XVI

Figura Chrztu w Jordanie nie jest zabytkiem z 1706 roku, jak mylnie informuje napis na cokole. Taką datę fundacji umieszczono podczas poprzedniego remontu.

Figura kamienna powstała dopiero po 1833 r., a przed 1839 r. na Roli „Dukatowej” (Rola Bryjowa) przy drodze wiejskiej poniżej kościoła.

Ołtarz Matki Bożej z Lourdes znajduje się przy lewej ścianie nawy. Posiada on przedstawienie groty w Lourdes z figurami Najśw. Maryi Panny i klęczącej Bernadety (pochodzi oczywiście z czasów nowszych, najwcześniej z końca XIX wieku).

Około 1840 r. lub trochę później została na cmentarzu w Piekielniku ufundowana mała kaplica pod wezwaniem Św. Krzyża. Wykorzystywano ją do nabożeństw wiekopostnych, mogła też służyć podczas liturgii żałobnej.

Figura Piety została ufundowana przez gospodarzy Roli Rokickiej (zapewne z wiodącym udziałem Pawła Dordy) w listopadzie 1839 roku.

archiwum wiadomości