Pogoda

Aktualności

Pierwsze pewne informacje o praktykowaniu w Kościele okresu Wielkiego Postu trwającego czterdzieści dni pochodzą z IV wieku. Pisze o tym św. Atanazy z Aleksandrii w swoim szóstym Liście wielkanocnym z roku 334: Rozpoczynamy czterdziestodniowy post pierwszego dnia miesiąca Phamenoth (25 lutego).

Drogę Krzyżową rozpowszechnili franciszkanie w średniowieczu. Była ona najwcześniej odprawiana w Jerozolimie – tam również w dzisiejszych czasach podczas Drogi Krzyżowej przemierza się ulice miasta, którym mógł przejść Jezus, dźwigając krzyż.

Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku w wigilię stawiano w pokojach snopki zboża – i był to zwyczaj praktykowany we wszystkich warstwach społecznych. Wieczerza wigilijna składała się w rodzinach chłopskich z siedmiu potraw, w domach szlacheckich – z dziewięciu, w domach zamożnej arystokracji – z jedenastu. Kto ilu potraw nie skosztuje, tyle go przyjemności w ciągu roku ominie.

W ażurowej dzwonnicy na cmentarzu znajduje się od 1997 roku stary pęknięty dzwon p.w. Św. Jakuba Apostoła, największy ze wszystkich 11- cetnarowy (660 kg) średnicy ponad metrowej. Widnieją na nim plakietki ukazujące Św. Jakuba Apostoła (patrona kościoła) i Św. Mikołaja (patrona plebana) oraz ornament roślinny.

Kościół od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a „ponieważ święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni” (2 Mch, 12, 45), także modły za nich ofiarowywał. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami.

(por. KKK 958)

archiwum wiadomości