Pogoda

Aktualności

Drogie dzieci, niech Pan Jezus zawsze mieszka w waszych sercach,

aby były pełne Bożej miłości.

Niech Jego obecność uświęca was i wasze rodziny.

Benedykt XVI

Figura Chrztu w Jordanie nie jest zabytkiem z 1706 roku, jak mylnie informuje napis na cokole. Taką datę fundacji umieszczono podczas poprzedniego remontu.

Figura kamienna powstała dopiero po 1833 r., a przed 1839 r. na Roli „Dukatowej” (Rola Bryjowa) przy drodze wiejskiej poniżej kościoła.

Ołtarz Matki Bożej z Lourdes znajduje się przy lewej ścianie nawy. Posiada on przedstawienie groty w Lourdes z figurami Najśw. Maryi Panny i klęczącej Bernadety (pochodzi oczywiście z czasów nowszych, najwcześniej z końca XIX wieku).

Około 1840 r. lub trochę później została na cmentarzu w Piekielniku ufundowana mała kaplica pod wezwaniem Św. Krzyża. Wykorzystywano ją do nabożeństw wiekopostnych, mogła też służyć podczas liturgii żałobnej.

Figura Piety została ufundowana przez gospodarzy Roli Rokickiej (zapewne z wiodącym udziałem Pawła Dordy) w listopadzie 1839 roku.

Barokową Figurę Zbawiciela (Chrystusa u Słupa) ufundował przed 1794 roku gospodarz miejscowy Marcin Szymala (zmarł 3 grudnia 1810 r. w 60 roku życia).

Na terenie Piekielnika znajduje się największe torfowisko wysokie w południowej Polsce – Puścizna Wielka. Zajmuje ono 482 ha i położone jest na południu wsi w kompleksie Borów Orawskich.

Pierwsze pewne informacje o praktykowaniu w Kościele okresu Wielkiego Postu trwającego czterdzieści dni pochodzą z IV wieku. Pisze o tym św. Atanazy z Aleksandrii w swoim szóstym Liście wielkanocnym (6,13) z roku 334: Rozpoczynamy czterdziestodniowy post pierwszego dnia miesiąca Phamenoth (25 lutego).

Drogę Krzyżową rozpowszechnili franciszkanie w średniowieczu. Była ona najwcześniej odprawiana w Jerozolimie – tam również w dzisiejszych czasach podczas Drogi Krzyżowej przemierza się ulice miasta, którymi mógł przejść Jezus, dźwigając krzyż.

Kapliczka na Oskwarkach w Piekielniku zbudowana została na granicy ról, na wzniesieniu Beskidu, opadającym stromo w kierunku południowym. Stoi ona na wyniosłym grzbiecie Działów Orawskich, schodzących tu w stronę równinnego i rozległego dna Kotliny Orawsko–Nowotarskiej. Obok opisywanego obiektu sakralnego biegnie droga z Piekielnika do Załucznego.