Pogoda

Historia

Piekielnik wzmiankowany jest po raz pierwszy w inwentarzach Zamku Orawskiego pod rokiem 1567 (choć prawdopodobnie wiadomość ta zapisana została kilkanaście lat później), jako wieś nowo założona przez Jerzego Thurzona. W roku 1598 było tu 20 gospodarstw, ale wkrótce potem ich liczba zmniejszyła się znacznie z powodu trudnych warunków osadniczych i zamieszek wewnętrznych, które objęły Orawę na początku XVII stulecia. Jednak później wieś rozrosła się; w inwentarzu pod rokiem 1624 wymieniony jest sołtys Błażej Piekielnicki z czterema zagrodnikami oraz 27 gospodarzy wraz z kolejnymi czterema zagrodnikami. Z kolei, w roku 1659 komisja badająca prześladowania katolików na Orawie, doliczyła się w Piekielniku 490 mieszkańców, z których tylko jeden był wyznania protestanckiego. Dziś liczba mieszkańców wynosi około 1960.

Wieś, mimo zdecydowanie katolickiego charakteru, zgodnie z wolą właścicieli Zamku Orawskiego, podlegała formalnie protestanckim parafiom w Jabłonce bądź w Podwilku. Jednakże od około 1650 r., to jest od czasu utworzenia katolickiej parafii w Orawce, piekielniczanie znaleźli się pod jej patronatem.

Drewniany kościół wzniesiony został w roku 1749 staraniem Jakuba Oskwarka, Zofii Piekielnickiej i Tomasza Dziurczaka. W 1787 r. na podstawie zarządzenia cesarza Józefa II na Orawie erygowano 14 parafii; jedną z nich był Piekielnik. Obecny Kościół, pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła, powstał w roku 1878 staraniem ks. Józefa Smółko.

Andrzej Skorupa, KOŚCIOŁY POLSKIEJ ORAWY, Kraków 1997, s. 57