Pogoda

Nabożeństwa

ikonka_nabozenstwa_1

Drogę Krzyżową rozpowszechnili franciszkanie w średniowieczu. Była ona najwcześniej odprawiana w Jerozolimie – tam również w dzisiejszych czasach podczas Drogi Krzyżowej przemierza się ulice miasta, którymi mógł przejść Jezus, dźwigając krzyż. Liczba stacji – czternaście – została ustalona dopiero w XVII wieku. Za udział w Drodze Krzyżowej lub za prywatne jej odprawienie w kościele można uzyskać odpust zupełny.

Gorzkie Żale to nabożeństwo znane tylko w Polsce od końca XVII wieku. Z Warszawy z kościoła księży misjonarzy pw. Świętego Krzyża rozpowszechniło się na wszystkie diecezje i jest odprawiane do dziś. Za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny.

 

Przygotowano na podst.:

Michael KUMZLER, Liturgia Kościoła, Poznań 1999.

Tarsycjusz SINKA, Zarys liturgiki, Gościkowo-Paradyż 1988.