Pogoda

Narodowe czytanie Pisma Świętego

Narodowe czytanie Pisma Świętego

 

We wszystkich kościołach naszego kraju przeżywamy 14 kwietnia 2024 roku ósme Narodowe czytanie Pisma Świętego, nawiązujące do Chrztu Polski. Swoim hasłem oraz wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Dziejów Apostolskich wpisuje się ono w trzyletni program duszpasterski, który poświęcony jest tajemnicy Kościoła jako Wspólnoty Bożej.

Ks. prof. Henryk Witczyk

Przewodniczący „Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II”