Pogoda

Ołtarz w kaplicy Męki Pańskiej

Kruchta miniaturka 1    Kruchta miniaturka 2     Kruchta miniaturka 3

Około 1840 r. lub trochę później została na cmentarzu w Piekielniku ufundowana mała kaplica pod wezwaniem Św. Krzyża. Wykorzystywano ją do nabożeństw wiekopostnych, mogła też służyć podczas liturgii żałobnej. W czasie budowy nowego kościoła niewielkie gabarytowo mury tej kapliczki schowano w grubych murach wznoszonej budowli kościoła w Piekielniku.

W tej kaplicy zachował się bardzo ciekawy ołtarz z obrazem Narzędzi Męki. Na ścianie, za tym ołtarzem i po jego bokach, widnieje malowidło ze sceną Ukrzyżowania, z postaciami bolejącej Matki Bożej i Marii Magdaleny oraz legionistów rzymskich. Na suficie wymalowano w medalionie widok Golgoty z trzema krzyżami. Ołtarz i polichromia mają cechy stylowe klasycyzmu z pierwszej połowy XIX wieku.

Kruchta miniaturka 4    Kruchta miniaturka 5     Kruchta miniaturka 6