Pogoda

Przygotowanie pogrzebu

„Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym,
okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei.”

KPK Kan. 1176

 

Obrzędy pogrzebu liturgii rzymskiej proponują trzy formy pogrzebu,
odpowiadające trzem miejscom ich sprawowania (dom, kościół i cmentarz).

KKK1686

 

Przy załatwianiu formalności pogrzebowych, wymaganym dokumentem jest akt zgonu.