Pogoda

Rocznica poświęcenia kościoła

Ostatnia niedziela października to uroczystość konsekracji każdego kościoła, w którym nie jest znana dokładna data tego wydarzenia. Wspominamy poświęcenie murów, które z kolei przypominają nam, że to my jako wspólnota Kościoła, stanowimy żywą świątynię budowaną z żywych kamieni przez Pana Jezusa.

Obecny kościół został zbudowany w latach 1878 – 1880 staraniem ówczesnego plebana księdza Józefa Smolko. Środki na budowę czerpano z państwowego Funduszu Religijnego, administrowanego przez rząd węgierski.

galeria-10 (1)-1       galeria-10 (2)-22           galeria-10 (4)-4