Pogoda

Triduum Paschalne

                                                                                          obraz narzedzia meki - miniaturka-ok

WIELKI CZWARTEK

 

                                  Msza Wieczerzy Pańskiej        1800 

                                  Adoracja w ciemnicy               2200

 

 

WIELKI PIĄTEK

         Adoracja w Ciemnicy

   700    – kl. 8      

   800   – kl. 7

   900    – kl. 6

   1000 – kl. 5

   1100 – kl. 4

   1200 – kl. 3

   1300  – kl. 2

   1400 – 1430  kl. 0 i kl. 1

Adoracja Chrystusa złożonego w grobie  

 

            1900 – 2000      –  Rokicka

           2000 – 2100     –  Rzepkowa

           2100 – 2200     –  Królowa

           2200 – 2300     –  Wójcikowa

           2300 – 2400     –  Smutkowa

           2400 – 100       –  Wójtowa

           100 – 200        –  Żydowa

           200 – 300         –  Bryjowa

           300 – 400         –  Leligdonowa

           400 – 500         –  Sołtysia

           500 – 600         –  Malatowa

           600 – 700         –  Rychlikowa

1600 – Droga Krzyżowa i Liturgia na cześć Męki Pańskiej

 

WIELKA  SOBOTA

 

                           Błogosławienie pokarmów     1000,   1200,   1400

                         Liturgia Wigilii Paschalnej      1800

 

 

ZMARTWYCHWSTANIE  PAŃSKIE

 

                                   Procesja Rezurekcyjna    600

                                  Msze św.          930,     1130,     1600