Pogoda

Wielki Post

Wielki Post

Pierwsze pewne informacje o praktykowaniu w Kościele okresu Wielkiego Postu trwającego czterdzieści dni pochodzą z IV wieku. Pisze o tym św. Atanazy z Aleksandrii w swoim szóstym Liście wielkanocnym z roku 334: Rozpoczynamy czterdziestodniowy post pierwszego dnia miesiąca Phamenoth (25 lutego). Końcem IV wieku obchodzono czterdziestodniowy post w Rzymie, co poświadcza św. Hieronim w Liście do Marceli z roku 384: My pościmy przez jeden okres czterdziestodniowy według tradycji apostolskiej, zgodnie z całym światem.

Podobno we wcześniejszych wiekach trwał 40 godzin lub tydzień, ale niestety brakuje wiadomości pewnych. Liczba czterdziestu dni ma swoją symbolikę biblijną: tyle dni pościł Jezus przed rozpoczęciem swojej publicznej działalności. Czterdzieści lat wędrowali Żydzi przez pustynię do Ziemi Obiecanej, do której to wędrówki nawiązuje post Jezusa. Czterdzieści dni i nocy przebywał Mojżesz u Pana, zanim otrzymał Dekalog. Również tyle szedł Eliasz do Bożej góry Horeb.