Pogoda

Wigilia Bożego Narodzenia

Wigilia_miniaturka_2023

Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku w wigilię stawiano w pokojach snopki zboża – i był to zwyczaj praktykowany we wszystkich warstwach społecznych. Wieczerza wigilijna składała się w rodzinach chłopskich z siedmiu potraw, w domach szlacheckich – z dziewięciu, w domach zamożnej arystokracji – z jedenastu. Kto ilu potraw nie skosztuje, tyle go przyjemności w ciągu roku ominie. Tradycja łamania się opłatkiem sięga co najmniej XVII wieku. Opłatki piecze się podobnie jak hostie mszalne – zasadniczo jedynie z pszennej mąki i wody. Stałą częścią wigilii było śpiewanie kolęd – w Polsce znane są one co najmniej od XVI wieku.